zondag 29 juni 2014

ik kom bij U hoor , maar weekend is totaal anders dan anders

mogge lieve bezoekers van mijn blog


zo luitjes

ik kreeg ook al bericht uit Zwitserland

ongerust omdat ik niet ff mailde

en ja mijn mailbox zit best aardig vol

en toch moet U wachten tot ik tijd heb

heb bezoek van een neef van mij

hadden gister een fijne dag

en waar denkt U dat wij morgen ff zijn

  photo Westertoren_zps32b62ec9.jpg

ik zal wel een inhaalslag maken hoor

geniet de dag

liefs

Karel

 

 

vrijdag 27 juni 2014

wens een ieder een fijne dag

mogge lieve bezoekers van mijn blog


zo luitjes

ik ben vandaag wederom vroeg weg

tref als hij op tijd is mijn collega op station Hilversum

en pakken we de trein naar Dieren via Utrecht en Arnhem

komt zo , hij wilde wel weer eens mee te wandelen

en ik wilde deze wandeling nog eens maken

20 maart of nu lijkt mij een heel verschil kwa natuur

we gaan het zienklik hier op als U de
route wilt zien

eindpunt dus Velp en vandaar weer op huis aan

na op zeker een mooie wandelingwelke vogels en andere dieren

we zullen treffen is een ?

maar die in de pps zijn mooi

  photo 07-Roodborst-037_zpsb194873e.jpg

ff op alleen lezen klikken

geniet de dag

liefs

Karel

 

 

donderdag 26 juni 2014

ik de artiest hohoho

mogge lieve bezoekers van mijn blog


zo luitjes

ik zal eens zien of U mijn kiekjes

ook als Art ziet  photo Wandeling24juni92_zps63738eed.jpg


ben altijd wat verbaasd aan het kijken

vraag me dan af of het lukt

:)

klik op de bril en het brengt U in een story

dat google + van de kiekjes maakte

en zijn die nu niet net zo mooi

als die hier onder

:)

  photo Reflections_zps0771eb66.jpg

ff op alleen lezen klikken  photo artleo_com-19876_zpsbd1a5f22.jpg

ff op alleen lezen klikken

geniet de dag

liefs

Karel

 

 

woensdag 25 juni 2014

snelle bikini wissel :)

mogge lieve bezoekers van mijn blog

zo luitjes

zo dames

wat zegt U ik kan nog sneller

een andere bikini aan doen

hihi

maar wat een verschil met toen en ja wat

en nu toch aan komt

dat doet gewoon zeer aan de ogen

moet dus gelijk bij wet verboden worden

. uit

  photo r1zmrnza22n_zpsb721ad79.gif


ik kwam te laat aan het strand gister
geen badpak in welke vorm dan ook maar te zien
ach wie weet een andere keer
heb een deel van de geplande route niet gelopen
dus wie weet plak ik die nog eens aan een
strandwandeling vast
ik was weg
maar hoe was Uw dag
ik vandaag weer aan het werk
en U
 
 
geniet de dag
liefs

Karel

 


 maandag 23 juni 2014

wandeld U ff mee


mogge lieve bezoekers van mijn blog


zo luitjes

ik ben vandaag vroeg de deur uit en

met de trein van 09:32 uur naar


Den Haag

vandaar wandel ik via een mooie route naar

Katwijk aan Zee

kijk met die link hier boven kunt U wel ff mee
lopen

...

Den Haag

Het Haagse Bos, ook wel de groene long genoemd, verbindt
de Haagse binnenstad met de landgoederen van Wassenaar.

 Omdat er vroeger veel wild leefde, vormde het een ideaal jachtdomein waar
de graven van Holland zich konden uitleven.

Vanaf 1820 werd het omgevormd tot een park.

 Dankzij zorgvuldig beheer van Staatsbosbeheer is het tegenwoordig

nog steeds een aantrekkelijk groengebied met een gevarieerde flora

...

Huis ten BoschDen HaagMidden in het Haagse Bos ligt Paleis Huis ten Bosch, in de 17e eeuw gebouwd


in opdracht van Prins Frederik Hendrik als geschenk voor zijn echtgenote
Amalia van Solms.

 Een sober huis in renaissancestijl.De barokke gevel dateert van een
verbouwing in 1734.

Het huis kreeg tevens twee zijvleugels, waardoor het een statig paleis werd.


Willem V gaf het paleis een Aziatisch tintje door er een Chinese en Japanse
kamer in aan te brengen.

Na de Franse inval in 1795 was het huis zelfs een tijdje in gebruik als
gevangenis.

 Van 1981 woonde Koningin Beatrix er met haar gezin.

Op de vijver van Huis ten Bosch vroeg prins Willem-Alexander zijn vriendin
Máxima tijdens het schaatsen ten huwelijk.

 Het paleis en de tuinen zijn niet voor het publiek opengesteld.

 Het Haagse Bos was vroeger het vorstelijke jachtgebied, uiteraard 
veel groter dan nu.

...

DuindigtWassenaarDe draf- en renbaan Duindigt is in 1906 opgericht op het gelijknamige
landgoed.

 Duindigt is de enige baan in Nederland waar rennen én draverijen worden
gehouden.

 Op het stallenterrein staan ca. 200 paarden, zowel dravers als renpaarden.


Het landgoed bestaat uit een buitenplaats en landbouwgronden, parkbossen,
sportvelden en woningen.

...

Japanse tuinWassenaarDe Japanse tuin van Marguérite van Brienen neemt binnen het landgoed een
aparte plaats in.

 Zij liet dit 'troetelkind' begin 20e eeuw aanleggen in de trant van een
Japanse theetuin.

Elk pad, elke steen vormt een symbool.

 Zo staat het water voor het leven, de stapstenen voor de hindernissen des
levens

en de schildpadvorm van het eilandje voor de onsterfelijkheid.

Het bos is internationaal vermaard vanwege de uitgebreide azaleacollectie,
de stinzenplanten

en de tientallen mossoorten die de bodem bedekken.

 Ook een Sterrenbos werd door haar aangekleed met wel 200 soorten
rodondendrons

...

ClingendaelWassenaarClingendael is in dezelfde tijd aangelegd als Huis ten Bosch.

 De tuinen hebben van oorsprong een Franse, geometrische stijl, met een
strak sloten- en padenpatroon.

 Naderhand is het park door de architectenfamilie Zocher opnieuw ingericht
in de Engelse landschapsstijl.

Het fraaie park heeft sindsdien een romantisch, glooiend landschap met veel
asymmetrische elementen

...DuinlandschapWassenaarNederland heeft een van de best ontwikkelde duinlandschappen ter wereld.

 Met ‘duinen’ worden doorgaans de ‘jonge duinen’ bedoeld, die pas zijn
gevormd sinds de middeleeuwen.

 Onder invloed van een grote aanvoer van zand uit zee blies de wind hoge
duinen op.

Het rulle zand, dat slechts weinig water kan bevatten, en de harde zeewind
veroorzaken de schaarse, taaie vegetatie.

 De duinen dienen als zeewering, maar hebben ook een functie voor de
waterwinning, de natuur en de recreatie.

...WaalsdorpervlakteWassenaarNog steeds is de Waalsdorpervlakte aan de rand van Meijendel een militair
terrein van Defensie en Domeinen

dat vroeger werd gebruikt als oefenbaan voor terreinvoertuigen.

 Het tamelijk vlakke duingebied is grotendeels onbegroeid.

Bekend is het vooral vanwege het Monument voor de Gevallenen in 1940-1945.

 De grote klok staat op de fusilladeplaats

op 13 maart 1941 werden hier voor het eerst 18 pioniers van het ondergrondse
verzet geëxecuteerd.

Hun dood maakte een diepe indruk op de bevolking.

 Nadien zijn er nog ruim 250 mensen door een vuurpeloton gedood

...MeijendelWassenaarMeijendel (‘del’ betekent duinvallei) behoort tot de zogeheten Jonge Duinen

die vanaf het jaar 1000 zijn ontstaan, terwijl de Oude duinen dateren van
5000 jaar voor Christus.

 In de 19e eeuw zijn delen van de vallei ontgonnen voor de landbouw.

Dat liep echter al snel op een mislukking uit, omdat de voedselarme grond
zich niet voor ontginning leende

 en de zoute zeewind een voortdurende bedreiging vormde voor de gewassen.

 De tegenwoordig rijke flora en fauna hebben zich pas goed kunnen
ontwikkelen

na de beëindiging van de 19e eeuwse landbouwontginningen.

 Midden in de vallei Meijendel ligt naast de boerderij het bezoekerscentrum
(Meijendelseweg 40); openingstijden zie inleiding.

 De boerderij is een van de laatste overblijfselen die herinneren aan de
vroegere landbouwactiviteiten

...DuinwaterWassenaarVanaf 1874 put Den Haag haar drinkwater uit de duinen.

 De zoetwatervoorraad, door eeuwen neerslag gevormd, slonk echter snel.

Vanaf 1955 ging men voorgezuiverd rivierwater inlaten, eerst vanuit de Rijn

tegenwoordig vanuit de schonere Afgedamde Maas bij Gorinchem.

Het rivierwater wordt ingelaten op de infiltratieplassen, waar het in het
duinzand zakt en een biologische zuivering ondergaat.

 De historie van de waterwinning in de duinen van Meijendel en Katwijk

 lijkt sterk op die van de Amsterdamse Waterleidingduinen.

 Men begon alleen wat later.

 De Duinwaterleiding van 's Gravenhage (DWL) startte in 1874

 de Leidse Duinwatermaatschappij (LDM) begon vier jaar later.

 In 1996 zijn deze bedrijven gefuseerd tot het huidige Duinwaterbedrijf
Zuid-Holland.

...AtlantikwallWassenaarOveral langs het Kustpad, maar vooral in Berkheide zult u oude bunkers en
versperringen zien.

Dit zijn restanten van de zogenaamde 'Atlantikwall', die door de Duitse
bezetter

 tussen 1941 en 1944 ter verdediging werd aangelegd .

De bunkers werden gestort in beton. Ook zijn anti-tankgrachten en zelfs
anti-tankmuren aangelegd.

 Zo'n betonnen muur is zichtbaar in Berkheide.

...BerkheideWassenaarHoewel de waterwinning plaatsvindt tot aan Katwijk, voert Staatsbosbeheer de
scepter in het beheer van Berkheide.

 De afgelopen jaren heeft Duinwaterbedrijf Zuid-Holland veel energie
gestoken in het natuurherstel van het gebied.

 Verschillende duinmeren zijn kort geleden drooggelegd, omdat deze door
nieuwe infiltratietechnieken niet meer nodig zijn.

Met behulp van oude foto’s heeft men daarna met graafmachines het
oorspronkelijke reliëf hersteld.

 De wind blaast nu zand uit de droge beddingen totdat de grondwaterspiegel
wordt bereikt.

 In de natuurlijke plassen zullen planten gaan groeien die in het duin
thuishoren.

 De hoogteverschillen in Berkheide zijn kleiner dan in Meijendel.

Grazige hellingen met lage begroeiing, wat struiken in de dalletjes en
plukjes dennenbos bepalen hier het beeld.

 Het gebied is botanisch waardevol, met name vanwege de alom aanwezige
duinroos.

Ook hier liggen langs de route een aantal duinweilandjes.

Deze worden tegenwoordig gemaaid, in de hoop de duingrasflora te laten
terugkeren.

...Vrieze WeiKatwijkDe botanische waarde van natuurgebied Berkheide

wordt onder andere bepaald door de duingrasflora van de oude duinweiden.

 De op de kaart vermelde ‘Friezewei’ is zo'n oude weide, waar vroeger het
vee graasde

 en Katwijkse vrouwen de visnetten repareerden.

De naam komt van 'Vries-z'n-wei'.

Op de kleine, schrale perceeltjes van het ernaast gelegen Dorendel

werden vroeger aardappelen en rogge verbouwd.

...VissersvuurKatwijkHet zeefront van Katwijk werd in de oorlog door de Duitsers om militaire
redenen afgebroken.

Op het strand werd een betonnen muur gebouwd.

 Alleen de oude dorpskerk en de vuurtoren bleven gespaard.

 De witte, vierkante vuurtoren is gebouwd in 1605 en was voornamelijk van
betekenis als baken voor de Katwijkse vissers.

 Alleen als er geen maan was, brandden de Katwijkers er een 'vissersvuur':

 het moest de lokale vissers hun landingsplaats aanwijzen.

 Aanvankelijk gebruikte men houtvuur op roosters, later kolen en grote
olielampen.

De toren stond eens in het duin, maar is door het landinwaarts verplaatsen
van de vloedlijn dicht bij zee komen te staan.

 In de vuurtoren is 's zomers een expositie van het Katwijks Museum over de
vissershistorie van het dorp ingericht.

...

ja ik vond het wel leuk U iets te laten lezen

van waar ik wandel

en wie weet zegt U dan wel

goed idee

Karel

bedankt het was een mooie en zo ook leerzame wandeling

maar ik eindig toch met een passende pps

  photo indezeeeeee_zps5bca23b1.jpg

ff op alleen lezen klikken

geniet de dag

liefs

Karel

 

 

wens U een betere start als deze meneer :)

mogge lieve bezoekers van mijn blog


zo luitjes

zit ik weer vroeg in de ochtend

zo van het werk met zicht op twee vrije dagen

vandaag wat HH en boodschapjes

morgen ben ik weg te wandelen

en nee niet in de woestijn

...

MarketingEen commercieel medewerker van Coca Cola komt

 terug uit het Midden-Oosten.Hij is daar geweest om het merk Coca Cola te promoten.

Zijn chef vraagt hem:

Waarom ben je er bij die Arabieren niet in geslaagd om Coca Cola op de kaart te
zetten ?De man antwoordt:

Wanneer ik naar het Midden-Oosten werd gestuurd had ik er veel vertrouwen in om
Coca Cola daar goed te doen verkopen.

Het probleem is echter dat ik geen Arabisch spreek.Ik heb dus de publiciteit gelanceerd door middel van drie afbeeldingen:de eerste stelt een man voor, lang uitgestrekt op het hete woestijnzand

 volledig verzwakt en uitgeput...de tweede toont een man die Coca Cola drinkt...

de derde toont dan onze man volledig opgekikkerd en verfrist

 na het drinken van onze Coca Cola.Deze reclamepanelen werden in alle grote steden verspreid."

 

  photo ATT00001111_zps5603d3fb.gif


Awel, dat had daar toch goed moeten draaien?

 zegt zijn chef hem.Grote kloterij!!!!", antwoordt de commerciële verantwoordelijke.....Wist ik veel, dat die Arabieren van rechts naar links lezen!.

geniet de dag

liefs

Karel

 

 

zondag 22 juni 2014

mooie ochtenden in het vlakke land en nadien een mooie bergwereld , zoek de verschillen

mogge lieve bezoekers van mijn blog


zo luitjes

zaterdag avond - nog

net thuis en na een kouwe douche ff zitten nog

ik hoorde het was de langste dag

nu al mijn dagen zijn lang dus viel mij niet op

U wel ?

zo als het plaatje hier onder

zal velen van U wel opvallen

maar de wat langslapers onder U weer niet

mooi hé

toch photo 61495869_zps9dddbc67.jpg


ff op alleen lezen klikken


ik maakte aardig wat reisjes door het mooie Zwisterland

per trein - auto en fiets

in Lenzerheide zeiden mijn Zwitserse vrienden wel eens

jij kent het land beter dan wij :)

het is een pracht land en ik kan het U aanraden eens

per fiets te bekijken

hier alvast een voor proefje photo schweizerreise0071b_zps6ef0ec0f.jpg

geniet de dag

liefs

Karel

 

 


zaterdag 21 juni 2014

zonneschijn verdampt irritatie !

mogge lieve bezoekers van mijn blog

zo luitjes
daar zit ik net thuis van het werk
in de trein op weg naar huis
lekker achter over met een goede krant
en een pint
hoorde ik lui mopperen over het werk aan het
spoor komend weekend
en dan denk ik , als je het nu al weet
wat maak je , je druk
ga ff eerder van huis
en je bent ff later thuis
maar nee , boos
i rest my case
U maakt het ook wel mee hoe snel mensen

geïrriteerd raken

 photo geirriteerd_zpsdd971370.jpg
 

ff op alleen lezen klikken
en het lijkt wel als de zon komt

die irritatie verdwijnt

wat denk U

zie ik dat nu zo verkeerd

 photo Naamloos_zpsc3e1bb78.png
ff op alleen lezen klikken
geniet de dag
liefs

Karel
 


 vrijdag 20 juni 2014

vechten als kat & hond , wie verzint dat nu !

mogge lieve bezoekers van mijn blog


zo luitjes

mijn vrije dagen weer gedaan

heb ze zeg maar in ruste door gebracht

ook best lekker hoor

U kent dat wel

" vechten als kat en hond "

nu dat is niet altijd zo hoor

ja wij mensen vechten en geven die 2 de schuld

toch

  photo Kat20en20hond202_zpsa54d9420.jpg

ja ik ga zelfs zo ver

hen het liefdes paar van het jaar te noemen

bezwaar ?

nee !

mooi

:)

  photo kutyak_cicak2_zps31dad1b6.jpg

 

geniet de dag

liefs

Karel

 

 

donderdag 19 juni 2014

mooi en teer - als ik :)

mogge lieve bezoekers van mijn blog


zo luitjes

het weer op deze vrije dagen

is reden voor

RUST

ook niet erg hoor , heb kleine klusjes genoeg

zoals vandaag alweer ff naar een winkel

Dixons alwaar ik de juiste reserve batterij kocht

voor m'n cameraatje , maar na een 18 uur aan de lader

doet de camera niets

en heb ik dus de importeur een mail gestuurd

en oh wonder , had al snel bericht terug

ik kon het gratis ruilen voor een ander

nu dus hopen dat ze er nog 1 hebben liggen

ja en dan de Klaproos

we zien het veel weer gelukig

ik had het vandaag ook graag gezien

tijdens een wandeling met een collega

andere week misschien

vandaag zie ik wel weer wat de dag me brengt

maar voor U

hier is ie hoor

  photo De20klaproos20220-201_zpsb686cd52.jpg


ff op alleen lezen klikken

geniet de dag

liefs

Karel

 

 

woensdag 18 juni 2014

een dag dat ik zeg , ik zie het wel

mogge lieve bezoekers van mijn blog


zo luitjes

gister een goede HH dag ipv een dagje fietsen

morgen zou ik wandelen samen met een collega , belde net en we hebben de dag verschoven

wat ik vandaag doe , ik zou het nu nog niet weten

wie weet ga ik wel opzoek naar zo'n malle kat

  photo Curiosity_zps6f0dd176.gif

of ik ga eens zien of ik ze zie vliegen

nee geen vliegtuigen die zie ik vrijdag weer genoeg

nee mooie ballonen bedoel ik

zag er dit jaar nog maar twee geloof ik


 photo fotoballons_zpsc80c34c7.jpg

kan ook gaan spelen met ballonnen

maar ik heb er maar een paar

:)


 photo 98494_zps57171b9c.jpg

 


ik zie het wel

geniet de dag

liefs

Karel

 

 

maandag 16 juni 2014

glimlach

mogge lieve bezoekers van mijn blog


zo luitjes

ik ga een opgave , te lijf

en geloof me dat word er 1 buiten kijf

ik zal een glimlach pakken van

nee rijmt niet hihi

Corry

ik heb vaak een trapje nodig

zeg voor de wat hogere keukenkassies

maar dit hier zijn heel andere trappen hoor

  photo full28718281_a_zps68edb8ed.jpg

ja een mooie meid is een mooie meid

en waar die dan vandaan komt

maakt dan toch niet uit

wel !

hihi


 photo nolinsk-matroeshka-matroesjka-baboesjka-russin-63_zps9cc3eef6.jpg

geniet de dag

liefs

Karel

 

 

maandag alweer

mogge lieve bezoekers van mijn blog


zo luitjes

ik viel gisteravond voor de tv in slaap hihi

dus nu maar ff iets in elkaar flansen

maandag alweer ja de tijd vliegt

vandaag nog en ik heb mijn weekendik zal straks na het badderen in de spiegel kijken

zin of de spreuk klopt hier onder

buiten is de straat nat van een licht buitje

  photo beleefbalans-colum-lach-en-traan_zpsa6dcd42b.png

onderstaande tekst in het plaatje

daar heb ik geen last van

U wel of ook niet photo 000_zpse784229c.jpg

geniet de dag

liefs

Karel

 

 


zondag 15 juni 2014

neem de tijd - geniet de tijd

mogge lieve bezoekers van mijn blog


zo luitjes

al ik hoop is dat U

een fijn weekend heeft

neem de tijd

om te genieten van wat U ook doet

  photo take-time_zps8613169a.jpg


ook als het genieten nog niet echt wil

neem de tijd

en

LACH

 photo a3fb86600c2cf1bd68de15e8463fac463f88069c_10272_234_145_1_zpsc7db6e93.jpg 

geniet de dag

liefs

Karel

 

 

vrijdag 13 juni 2014

ik wens U allen een fijne zaterdag met wat feest en wat heimwee

mogge lieve bezoekers van mijn blog


zo luitjes

Uw weekend is daar

de mijne net weer gedaan

ik deed beide dagen een heerlijk stukje fietsen

vandaag is Milli jarig

het manneke van m'n nichtje

van harte jullie beiden

ik weet wat hij krijgt

een nieuwe tafel voor in de tuin

kan hij weer heerlijk aan de BBQ gaan

en velen laten genieten van zijn kook en braad kunsten

smakelijk  photo 10341703_10152491642629104_4385912181224778980_n_zps58dac348.jpg


ik laat Toon nog ff wat mooie dingen zeggen  photo toonhermans_sittardgedicht_zps1769c7a6.jpg

ik ben al vroeg de deur uit en natuurlijk

niet vroeg thuis

dat ik zal bij velen pas in de avond langs komen

wens ik U een fijne dag

liefs

Karel

 

 

? de titel = aan U !

mogge lieve bezoekers van mijn blog


zo luitjes

ik maakte gister een leuk rondje op de fiets

en wat denkt U

vandaag maak ik dat zelfde rondje

komt zo

dit rondje kan ik wel dromen

en nu met de nieuwe haring droom ik er dus ook van

normaal ( wat is dat )

rijd ik met de klok mee en eet na een KM of 40

2 haringen in Spakenburg aan de oude haven

nu gister dus al na een 20 km

inderdaad ik reed het anders om

en beviel me prima

een eindje verder ff in de zon zitten

alsof je dat op de fiets ook al niet doet hihi

maar ik bedoel dus ff rustig zitten en een

appel - banaan - mandarijn

x2

eten

en op huis aan

ook vandaag

een einde aan een lange week

en naar ik hoop

een langzaam begin

van lange en mooie gedachten

van Corry aan Gonnie

  photo I_am_sailing__I_am_sailing___by_katariinaa_zpsa17dc7cd.jpg


voor Connie dus

namens haar zus

en haar blogvriendjes

  photo 295wjtj_zps6645689b.jpg

 

liefs

Karel

 

 

donderdag 12 juni 2014

ik ben fietsen

mogge lieve bezoekers van mijn blog


zo luitjes

vrij

mooi weer

echt fietsweer

ik heb een was te doen

en wat meer HH

maar als ik morgen wat fit op sta

ben ik snel weg , voor een lekker rondje fietsen photo P1070151_zps549b62c0.jpg

zie het als een afscheid

ben de hele dag weg

en doe het dit maal als afscheid

en neem als ze wil

Corry mee achter op

  photo gedicht4_zpse9f8e46b.pngff op alleen lezen klikken

sterkte meid

liefs

Karel

 

 


woensdag 11 juni 2014

ze hebben het liefst dat je , je smoel houd , kan ik dus niet

mogge lieve bezoekers van mijn blog


zo luitjes

ja na een uurtje was ik eergister alweer gewend

op het werk hoor

zou dat betekenen dat ik me wel thuis voel in een

gekkenhuis

hihi

zoals gister na 6 uur en 15 minuten

pas kunnen eten bij een dienst van 8 uurzo ff een kattenbelletje

  photo blackcat_zps9285363a.jpg

ff op alleen lezen klikken

mooi hé

ook mooi is er zijn

  photo poezie_large_zpsd281c8de.jpg

ff op alleen lezen klikken

liefs

Karel

 


dinsdag 10 juni 2014

warm en dus een warme glimlach


mogge lieve bezoekers van mijn blog


zo luitjes

en warm genoeg voor U gister

SPL 28 graden

dus in de tractor zonder airco op het beton

zo richting 50 denk ik

denk ik

ik denk aan je

  photo 15b12b38f004dbfda563c527d32b28ef_zps0c881b52.jpg

en de glimlach

komt vanzelf

  photo Hooglandsekerkmei07Custom_zpsf3201ebd.jpg

en 1 glimlach

maakt mijn blog geslaagd

liefs

Karel

 

zondag 8 juni 2014

welk heeft Uw voorkeur


mogge lieve bezoekers van mijn blog

zo luitjesvroeg naar bed , straks weer werken na
2 weken vrij en ik begin ook 2 uur eerder
dan het rooster zegt
en zojuist bij de tv vielen m'n oogjes toe
dat ik zeg
slaap wel
...


ik plaatste eergister wat fototjes

van een fijn wandelingetje

o.a in G+

die maakte er een soort verhaal van

ik voegde zelf alle andere foto's toe

nu ben ik benieuwd of U die kan zien als

U op mijn neus klikt , en dan op het albumpje

  photo wandelingetje6juni18_zps7f7c3931.jpg

ik kan ze zien en ben best tevreden over mijn

fotografie kunsten

hihi

voor iets anders moois neem ik U mee

naar de mooie stad

 Iamsterdam photo: Iamsterdam DSCN1132.jpg

ff op alleen lezen klikken

zijn twee plekken waar ik wel graag mag zijn

en U welk heeft Uw voorkeur

PS: dit is naar vandaag verschoven

en gelukkig ook wat ingetogen mooi


wens U
een fijne dagliefs

Karel

 


zaterdag 7 juni 2014

mijn gedachten zijn bij een blogmaatje

mogge lieve bezoekers van mijn blog


zo luitjes

ik stond vanochtend paf

bij het openen van het nieuwe blogje van

ons maatje

Corry

zij heeft haar zuster verloren

ik kan het niet verwoorden zoveel verdriet

zij en haar naasten nu hebben

kan enkel en alleen in gedachten

bij hen zijn

maar heb iemand die de woorden wel weet

en lieve Greetje die ze ons brengt

  photo woorden_zps860c1df5.jpg

ff op alleen lezen klikkenliefs

Karel

 


vrijdag 6 juni 2014

wens U een pittige zaterdag en ja wat is belangrijk , zegt U het maar

mogge lieve bezoekers van mijn blog


zo luitjes

het weekend is daar

voor velen van U een lange

voor mij het einde van mijn lange

laat ik het eens hebben over wat belangrijk is

nee ik laat het doen

zo mooi en in mijn ogen ook waar

kan ik het niet verwoorden

geniet
  photo wat-belangrijk-is2_zps2b29fec8.jpg

ff op alleen lezen klikken


het onderstaande is geen fantasie

wij hebben velen er van leren kennen sinds

zeg de tijd van de

VOC

specerijen dan groenten en fruit was al bekend

  photo 108216_zps59c1f188.jpg


wens U
een fijne dag


liefs

Karel

  photo LOL_SM14.gif

donderdag 5 juni 2014

ikke is tevreden , ja meer dan dat , maar houd altijd slag om de arm


mogge lieve bezoekers van mijn blog


zo luitjes

hier ff de uitslag van wat er is onderzocht

bloed onderzoek 28 mei 2014 op

het functioneren van de nieren

via

kreatinine +
MDRD


uitslag GOED

...

test voor diabetes (suiker)

Glucose in
plasma


uitslag GOED

...

lever functietests

ze kijken naar 2 dingen

1 er van was 2 jaar geleden dubbel

 van wat normaal is

en nu nog net 1 puntje boven normaal

de andere is gewoon goed

ALAT,y-GT

uitslag GOED

ja en om deze laatste is het indertijd begonnen

dat Joy zei steeds al , je doet het goed karel

en kijk nu is het ook aan getoond

ikke is blij

proost

hihi

...

dat mag ik zeggen

" laat de zomer maar beginnen "

 

  photo Afbeelding1.jpg
en ja voor een ieder hé

al lijkt dat niet zo als je net nieuws ziet

  photo Afbeelding10.jpg


wat is er nog een ellende overal

ondanks dat


wens U
een fijne dag


liefs

Karel

  photo LOL_SM14.gif

wat een ondervinding en vandaag wie weet wel weer een

mogge lieve bezoekers van mijn blog


zo luitjes

het wachten gister werd beloond

ik heb een mooi nieuw tv'tje

ze namen de oude mee als ook de oude wasmachine

geïnstalleerd en kijken maar

pppfffttt wat een verschil

ja zoiets moet je ondervinden

 photo 1556244-e784ca8708b40d6d658fdb7c8be48293.jpg

ff op alleen lezen klikken


wie weet ondervind ik vandaag

ook weer wat moois

zal Joy bellen , zij nam mijn longfunctie test af

en van haar hoor ik

nu
de uitslag van het

bloed onderzoek

en ik zal haar vertellen dat ik wel tevreden ben

met het medicijn


 photo lZbCUEF.gif 


wens U
een fijne dag


liefs

Karel

  photo LOL_SM14.gif

dinsdag 3 juni 2014

na 15 jaar een nieuwe tv , maakt vast een fijne dag met een lach

mogge lieve bezoekers van mijn blog


zo luitjes

woensdag wat men noemt het midden van de week

nu maakt dat mij deze week niets uit hihi

ben nog lekker vrij en dus blij

vandaag wordt een nieuwe tv gebracht

dus ik doe wat HH nog en eten halen

dan wachten en dan fijn spelen

en installeren

dus kan je dan spreken van een  photo fijne20dag.jpg


ff op alleen lezen klikken

doe ik er een vleugje humor bij

kan de dag toch niet meer stuk  photo 865971985.gif


wens U

een fijne dag


liefs

Karel

  photo LOL_SM14.gif

maandag 2 juni 2014

dat noem je nu een pracht weekend

mogge lieve bezoekers van mijn blog


zo luitjes

ik was om zeg maar half zes weer thuis

van een prachtig weekend in het mooie dorp

Makkum

ik maakte met Kobie in de vrijdag middag

een rondje om

zeg maar ff terug in de tijd een 100 jaar

na een fijne avond en een goede nachtrust

liep ik een rondje om bij mezelf

ook een fijne dag die werd afgesloten

met een heerlijke BBQ

de zondag werd ingenomen door o.a

een bezoek aan

Aqua Zoo

en dit zeg maar park kan ik een ieder

van harte aanbevelen voor een bezoek

al in al ook een pracht dag

maandag ochtend zoals alle ochtenden

mak an een bakkie en een broodje

ff bij Fon pc bekeken

en nog ff bij een neef langs

ja en toen in zeg maar

2 etappes naar de trein

hihi

al ik kan zeggen

het was weer een weekend vol van

mooie momenten


 photo collectmoments.jpg
in

  photo ik_hald_fan_fryslan_scale_800x600.jpg


inmiddels heb ik de was aan de lijn

ben gewassen en nee nog niet geschoren

kijk wat tv en zal zeker weer op tijd slapen

wens U een fijne avond en goede nachtrust

en natuurlijk

een fijne dag


liefs

Karel

  photo LOL_SM14.gif